Vertrouwens Contact Persoon

De KNLTB heeft aangegeven, dat het aanstellen van een VCP één van de 4 basiseisen is waar een vereniging aan zou moeten voldoen in het kader van een positieve sportcultuur en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Andere basiseisen zijn: een verenigingsbrede gedragscode, ofwel huishoudelijk reglement, VOG en vakkundig geschoolde trainers.
Wij hebben als vereniging de verantwoordelijkheid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en er opvolging aan te geven als dit toch gebeurt.

Vanaf 20 maart 2024 heeft SVV de beschikking over een VCP.
Onze VCP heet Chris Tetteroo, hij is 69 jaar, is afkomstig uit Voorhout, is lid van SVV, is jaren werkzaam geweest het hoger onderwijs en vervult op dit moment nog allerlei bestuurstaken bij diverse welzijnsorganisaties en andere verenigingen.
Chris is voor iedereen bereikbaar als het gaat om grensoverschrijdend gedrag op telefoon-nummer 06-4151 0017 en via emailadres vcp@svvoorhout.nl .