Stukken Algemene Leden Vergadering 2024

Op woensdag 20 maart 2024 vond onze jaarlijkse algemene Leden vergadering plaats.
In de bijlage vind je de stukken die ter voorbereiding op de vergadering beschikbaar waren en de notulen van de vergadering.

Met sportieve groet,
Bestuur SVV

 

Downloads: