Tarieven

Contributie  2023

Junioren  
Tot en met 12 jaar € 50,00
Tot en met 16 jaar € 70,00
Jonge senioren  
Van 17 t/m 19 jaar € 130,-
Senioren  
Vanaf 20 jaar  
Jaarlidmaatschap van januari t/m december € 190,-
80+ ers € 42,50,-

Contributie dient u te voldoen op rekeningnr. NL98 RABO 0366 0013 10. t.n.v. SVV.

Uw KNLTB-pas wordt uitgereikt nadat de penningmeester de contributie heeft ontvangen. LET OP KNLTB passen zijn tegenwoordig meerdere jaren geldig. Dus gooi de pas van vorig jaar niet weg.  

Bij verlies van uw KNLTB-pas kan een nieuwe pas worden aangevraagd bij de ledenadministratie (ledenadministratie@svvoorhout.nl). De kosten bedragen € 7,50.