Opzeggen

Mocht u het lidmaatschap bij onze tennisvereniging SVV willen beëindigen, dan dient u dit schriftelijk te doen vóór 30 november van het lopende tennisjaar.

Om op te zeggen stuurt u een email naar ledenadministratie@svvoorhout.nl onder vermelding van uw naam, adres en KNLTB nummer. Tevens zien wij graag een reden van opzegging.

U ontvangt van ons een bevestiging per email. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan betekent dit dat uw afmelding nog niet is geregistreerd. Wij verzoeken u dan vriendelijk om het nogmaals te proberen of telefonisch contact op te nemen met Lisette Heijne  (tel. nr in de ledenlijst).