Historie

SVV een van Nederlands oudste tennisclubs

Tennisvereniging SVV is opgericht op 19 maart 1953 en behoort daarmee tot een tamelijk select groepje tennisverenigingen die ouder zijn dan 50 jaar en een bloeiend bestaan leiden.

Het begint met twee banen achter het beroemde café De Bonte Koe aan de Herenstraat, vlakbij de Nagelbrug. De kroeg doet ook dienst als kleedkamer en clubhuis. In 1965 verhuist de vereniging naar het huidige sportpark Elsgeest. SVV krijgt dan drie banen en de beschikking over de voormalige kleine kantine met kleedkamers van voetbalclub Foreholte. Dat gebouwtje is vervolgens gebruikt door de handbalvereniging en nu zit er, weliswaar in een geheel nieuw gebouw, de biljart- en jeu de bouleclub De Kleine Agnes.

 

Pionieren met Matecobanen
Het groeiend aantal inwoners van Voorhout maakt begin jaren zeventig dat de dan nog enige tennisvereniging in het dorp moet uitbreiden. Bij de aanleg van de banen 4 en 5 kiest SVV voor ‘hardcourt’ als ondergrond: een van de eerste tennisclubs in Nederland met Matecobanen. Twee redenen geven de doorslag: je kunt er ook ’s winters op spelen, en ze zijn vrijwel onderhoudsvrij. Beide argumenten blijken in de praktijk maar heel beperkt te gelden, en bovendien spelen SVV’ers veel liever op gravel dan op beton.

In 1971 verrijst ook een nieuw clubhuis: een markant, driehoekig gebouw met een puntdak en alleen een open haard in het midden als verwarming. De eigenaren van het kort daarvoor gesloopte café schenken de tennisvereniging het authentieke naambord met Café “De Bonte Koe”.

Wintertennis steeds meer in trek
Uitbreiding van Voorhout met het plan Beukenrode doet SVV in 1978 besluiten tot de aanleg van weer twee extra banen – gravel natuurlijk – en een nieuwe oefenkooi daarnaast. Als de Matecobanen in 1978 aan vervanging toe zijn, kiezen de leden voor kunstgras, omdat het ’s winters kunnen tennissen toch wel een aantrekkelijke faciliteit is. Maar ook die ondergrond lijdt in het ‘normale’ tennisseizoen bij SVV een zieltogend bestaan. Wanneer het kunstgras versleten is, krijgen baan 4 en 5 Frenchcourt, dat veel op gravel lijkt en toch ook ’s winters bespeelbaar is. De banen 1 tot en met 5 hebben sinds 2019 Matchclay als ondergrond. Die zijn niet meer van gravelbanen te onderscheiden en kunnen toch het hele jaar worden gebruikt: wintertennis raakt ingeburgerd.

Meer speeluren dankzij kunstlicht
In de jaren tachtig wil de Sportvereniging Voorhout ook verlichting op de banen om ’s avonds langer te kunnen spelen. Dat is vooral gewenst omdat er heel veel leden per baan zijn en speeltijd moet worden uitgebreid. Verzet van leden (‘te duur’) en omwonenden (‘overlast’) houdt dat eerst tegen, maar in 1989 krijgen de banen 1, 2 en 3 een lichtinstallatie en in 2002 ook de andere banen. In 1991 komt baan 8 erbij; de oefenkooi verhuist naar de plek tussen baan 1 en het parkeerterrein. En twee jaar later neemt SVV het huidige clubhuis in gebruik.

Altijd een gezelligheidsvereniging
SVV is altijd in de eerste plaats een gezelligheidsvereniging geweest. De  meeste wedstrijden en toernooien (rackettrekken, laddercompetitie, handicap-, pinkster-, echtparen-, poule en kind-oudertoernooi) zijn vooral recreatief van aard. Het competitie-element komt op de tweede plaats, en dat geldt zelfs voor de meeste teams die meedoen aan een bondscompetitie. Mede daarom is er de regel dat ook tijdens de competitieweekeinden in het voorjaar en de herfst er altijd banen vrij blijven voor hen die geen competitie spelen, in de wandelgang meestal aangeduid als ‘recreanten’. Maar zoals gezegd: bij SVV hebben de meeste wedstrijden vooral een recreatief karakter.

Toch zijn er incidenteel wel ambitieuze tennissers geweest die SVV op een behoorlijk niveau hebben vertegenwoordigd. Het topjaar in onze historie is 1979: het eerste team op zondag (gemengd) wordt kampioen en promoveert naar de 2e klasse. Het tweede team speelt dan 3e klasse en het derde komt uit in de 4e klasse. Halverwege de jaren tachtig mist het eerste herenteam op een haar na het kampioenschap in de overgangsklasse, op dat moment landelijk de op één na hoogste afdeling.

Voorhouts Open befaamd
De groei van het ledental en het stijgende tennisniveau maken SVV ook rijp voor het houden van een open toernooi, waaraan dus niet-leden kunnen meedoen. Na het overwinnen van enig intern verzet organiseert een groep jonge senioren in 1977 SVV’s eerste Open, dat ook op een ander gebied voor een revolutie zorgt: er komt een biertap. Er is geregeld heel goed tennis te zien, maar het kan niet anders dan dat Voorhouts Open in de regio befaamd is vanwege de gezellige sfeer.

Een familievereniging
De laatste jaren is het karakter van de vereniging wat veranderd, mede onder invloed van een wat meer op prestaties gericht jeugdbeleid. Het bestuur typeert SVV nu als een familievereniging, die ook sterke (jeugd)spelers de kans biedt zich te ontplooien. Een gevolg hiervan is een duidelijke toename van het aantal competitieteams op zondag en opvallende resultaten van jeugdspelers op nationale en soms zelfs internationale toernooien. 

Lang leve de vrijwilligers
Veel verenigingen in Nederland draaien op vrijwilligers, maar hun aantal loopt in het algemeen terug. Bij SVV zijn echter meer dan 100 vrijwilligers actief op allerlei gebieden. Volgens de KNLTB is dat in deze tijd een unicum binnen de tennissport. Het past wel bij het dorp Voorhout, waar heel veel verenigingen dankzij de vrijwillige inzet van mensen een bloeiend bestaan kennen. SVV mag trots zijn op dit gegeven, en tegelijk al die vrijwilligers laten merken dat hun inspanningen bijzonder worden gewaardeerd en dat er naar hen wordt geluisterd als ze iets te melden hebben.

Belangrijke jaartallen in de geschiedenis van SVV
1953 Oprichting tennisvereniging, aanleg 2 gravelbanen bij café De Bonte Koe

 1965 Verhuizing naar sportpark Elsgeest, aanleg 3 nieuwe gravelbanen, eigen clubhuisje

1969 Aanleg banen 4 en 5 (Mateco)

1971 Bouw nieuw clubhuis

1973 Eerste nummer van clubblad De Bonte Koerier

1977 Eerste Open Toernooi

1979 Aanleg banen 6 en 7 (gravel)

1988 Renovatie banen 4 en 5 (kunstgras), introductie afhangsysteem

1989 Aanleg lichtinstallatie banen 1, 2 en 3

1991 Aanleg baan 8 (gravel)

1993 Opening nieuw clubhuis

1999 Renovatie banen 4 en 5 (Frenchcourt)

2002 Ingebruikname lichtinstallatie banen 4 t/m 8

2018 Renovatie banen 4 en 5 (Matchclay)

2019 Renovatie banen 1, 2 en 3 (Matchclay)

2020 Led verlichting op banen en in clubhuis 90 zonnepanelen geplaatst