Clubnieuws

Coronamaatregelen nav persconferentie

Donderdag 25 februari

Ben je 26 jaar of jonger? Goed nieuws! Vanaf 3 maart mag je weer spelen en trainen in groter groepsverband. Eindelijk!

Graag delen we de maatregelen met je die vanaf 3 maart zullen gelden.

Lees meer

Uitnodiging ALV 18 maart.

Woensdag 24 februari

Je wordt van harte uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering van SVV op:
DONDERDAG 18 MAART OM 20:00 UUR

De ALV zal dit jaar online gehouden worden via Teams. Je hebt hiervoor geen account nodig. Meld je aan via secretaris@svvoorhout.nl, dan ontvang je te zijner tijd een link en uitleg voor deelname aan de ALV. Heb je bij voorbaat al vragen of onderwerpen die je graag besproken wilt hebben? Geef die dan ook door via de mail.

De agenda vind je in de bijlage. De financiële stukken en jaarverslagen staan twee weken van te voren op de website van SVV.

Vacatures
Voor onderstaande functies mogen kandidaten zich bij het bestuur aanmelden tot donderdag 18 maart 19.45 uur. Zijn er meerdere kandidaten dan zal er door de aanwezigen gestemd worden. Het betreft de onderstaande functies.

(Reserve) Lid Kascommissie (Aftredend: Frank de Regt)

Accommodatie commissaris (Herkiesbaar: Alex van Leijden)

Indien het vereiste aantal leden, conform artikel 16 lid 3 van de statuten, niet aanwezig is tijdens de geplande ALV, wordt in overeenstemming met genoemd artikel een tweede vergadering uitgeschreven om 20:05 uur op dezelfde dag en plaats en met dezelfde agenda.

We ‘zien’ jullie graag op 18 maart!

Met vriendelijke groet, 

Bestuur van SVV

Lees meer

Update bespeelbaarheid banen

Zondag 14 februari

Update 16-2: de sneeuw is van de banen en er kan weer worden getennist!!

Helaas blijven de banen nog even gesloten. Door de kou die nog in de grond zit kan de vele sneeuw die er op ligt, en de regen die maandag verwacht wordt, niet weglopen. Dinsdagavond of uiterlijk woensdag wordt er opnieuw bekeken hoe de banen erbij liggen.

Contact

Bezoekadres
Sportlaan 9
2215 NB Voorhout
Open in Google Maps
Postadres
Postbus 70
2215 ZH Voorhout
Open in Google Maps
0252 - 22 43 10 0252 - 22 43 10