Over SVV

Sportvereniging Voorhout maakt met nog vier andere sportclubs deel uit van het gezellige sportpark Elsgeest. Ons tennispark telt 8 ‘all weather’ banen (Matchclay) die ook ’s winters bespeelbaar zijn, alle 8 met verlichting. Je kunt bij ons dus het hele jaar tennissen.

In het voorjaar en najaar nemen SVV-teams deel aan competities tegen andere clubs, en ook bij de interne laddercompetities en toernooien is het wedstrijdelement volop aanwezig. Toch staat het recreatieve aspect bij ons centraal. Dat komt onder meer tot uiting in de vele families die lid zijn, de manier waarop leden met elkaar omgaan en de talrijke gezellige activiteiten die plaatsvinden.

Rookvrije tennisvereniging
SVV is een rookvrije sportvereniging. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers om alleen op de speciaal toegewezen plek bij baan 4 te roken (ook vapen). Verder zijn alle onderdelen van ons tennispark, zoals langs en tussen de banen en het terras rookvrij gebied.

In een rookvrije omgeving komen kinderen niet in de verleiding om te gaan roken en wordt meeroken voorkomen. Zo beschermen we kinderen en zorgen we ervoor dat zij rookvrij opgroeien. Een rookvrije tennisvereniging draagt bij aan een Rookvrije Generatie.