Opzeggen

Mocht u het lidmaatschap bij de Sport Vereniging Voorhout willen beëindigen, dan dient dit te geschieden voor 30 november van het lopende tennisjaar.

Om op te zeggen stuurt u een e-mail naar ledenadministratie@svvoorhout.nl. Graag uw naam, adres en KNLTB-nummer vermelden en zo mogelijk een reden van opzegging.

Als uw bericht bij de ledenadministratie is binnengekomen ontvangt u een bevestiging!

Mocht u geen bevestiging ontvangen, betekent dit dat uw afmelding niet is geregistreerd en verzoeken wij u vriendelijk het nogmaals te proberen of telefonisch contact op te nemen met Tim Grondel.