Reminder: ALV woensdag 15 maart a.s.

Je wordt van harte uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering van SVV op:
WOENSDAG 15 MAART OM 20:00 UUR in ons clubhuis

De agenda, financiële stukken en jaarverslagen staan twee weken op de website. 

 

Vacatures
Voor onderstaande functies mogen kandidaten zich bij het bestuur aanmelden tot woensdag 15 maart 19.45 uur. Zijn er meerdere kandidaten dan zal er door de aanwezigen gestemd worden. Het betreft de onderstaande functies:

  1. Penningmeester: (Aftredend John Berg): we hebben inmiddels een kandidaat die deze functie wil vervullen: Wesley Appels
  2. Kascommissie: Jan van der Geest treedt af; nieuwe kandidaat is Maarten Reij. We zoeken nog een reserve kascommissie lid: graag doorgeven via de mail secretaris@svvoorhout.nl als je interesse hebt.
  3. Jeugdcommissaris (Aftredend: Maaike Noort): Deze functie is vacant, graag doorgeven via de mail secretaris@svvoorhout.nl als je interesse hebt . 

 

Bestuur van SVV

Clubnieuws Overzicht