Competitie informatie

Twee keer per jaar kun jij je met je team opgeven voor de competitie
Meedoen aan de competitie is een leuke manier om tegen andere clubs wedstrijden te spelen. We spelen bij SVV de voor- en najaarscompetitie. De voorjaarscompetitie wordt gespeeld in de maanden april, mei en begin juni. De najaarscompetitie is in september, oktober en begin november. Als de inschrijving geopend is, ontvangen de leden hierover een mail en kan de captain het team inschrijven via de website. Heb je geen team en wil je wel graag meedoen? Neem dan contact op met de technisch commissaris zodat hij kan kijken of er plek is in een team. Bij SVV kun je meedoen aan verschillende vormen van competitie en op verschillende dagen in de week.  Mocht het aantal teams dat zich inschrijft voor een bepaalde competitiedag te groot zijn dan kan het bestuur beslissen om bepaalde teams niet deel te laten nemen aan de competitie of hen een voorstel doen voor een andere competitiedag.

Belangrijke informatie en gedragsregels over de competitie:

De ontvangende club regelt de ballen. SVV koopt hiervoor de ballen in. Per ontvangende wedstrijd heb je een nieuwe set ballen. De ballen zijn eigendom van het team en mogen daarna privé gebruikt worden.

Teams die deelnemen aan de competitie betalen een kleine vergoeding hiervoor aan de club. De vergoeding is onder andere voor de beschikbaar gestelde ballen.

Zorg dat je bij zowel de uit- als thuiswedstrijden een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent.

Ongeschreven regel is dat het ontvangende team de tegenstander voor de wedstrijd een eerste kopje koffie of thee aanbiedt met iets lekkers (taart, koek). Verdere consumpties worden gedeeld en kunnen ook bij de bar besteld worden.

Vul voor aanvang van de eerste wedstrijden alle te spelen partijen in (wie speelt met wie en tegen wie). Dit is een regel en voorkomt discussie.

Vul na het spelen van de wedstrijden direct de standen in op de daarvoor bedoelde webpagina van de KNLTB.  Rond na het spelen van alle wedstrijden het formulier af. Doe dit samen met de captain van de tegenpartij.

Gedraag je sportief op de baan dan blijft de competitie leuk. Spreek teamgenoten, tegenstanders en toeschouwers aan bij wangedrag.

Houd het sportpark schoon. Veeg de banen, gooi afval weg en breng servies terug naar de bar.