Stukken algemene ledenvergadering en buitengewone algemene ledenvergadering 2023

Op woensdag 15 maart 2023 heeft onze jaarlijkse algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden. Daaropvolgend op dinsdag 13 juni de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV)
In de bijlagen vind je de notulen en de overige voorbereidende stukken van deze vergaderingen. 

Met sportieve groet,
Bestuur SVV

 

Downloads: