In Memoriam

Tot ons is het bericht gekomen, dat op 1 september jl. op 85 jarige leeftijd is overleden Henk Homan. Henk is een trouw lid geweest van onze vereniging en heeft jarenlang deel uitgemaakt van de banenploeg. Wij wensen zijn vrouw Willy, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van het overlijden van Henk.

Clubnieuws Overzicht