Historie

Tennisvereniging SVV is opgericht op 19 maart 1953 en behoort daarmee tot een tamelijk select groepje tennisverenigingen in Nederland die ouder zijn dan 50 jaar en een bloeiend bestaan leiden.

De eerste twee banen lagen achter het beroemde Café "De Bonte Koe" aan de Herenstraat, tegenover de nu nog bestaande boerderij nabij de Nagelbrug (ongeveer waar de huidige voorzitter woont). Die kroeg deed ook dienst als kleedkamer en clubhuis. In 1965 verhuisde de vereniging naar het huidige sportpark, waar drie banen werden aangelegd en de kleine kantine en kleedruimte van voetbalvereniging Foreholte werd betrokken als onderkomen. Dat gebouwtje zal in 2004 wijken voor nieuwe tennisbanen.

In 1970 bleek SVV als gevolg van een toenemend inwonertal van Voorhout aan uitbreiding toe te zijn. Tamelijk revolutionair was dat voor de nieuwe banen 4 en 5 gekozen werd voor ‘hardcourt’: matecobanen, waarmee SVV een van de eerste verenigingen in Nederland was die dat zouden proberen. Een belangrijk argument luidde dat zulke banen ‘onderhoudsvrij’ zouden zijn, maar de vele kinderziektes zorgden voor veel ellende.

Een jaar later werd een nieuw clubhuis neergezet: een markant, driehoekig gebouw, met alleen een grote open haard in het midden als verwarming. Dat nieuwe clubhuis ging Café "De Bonte Koe" heten; het authentieke bord met die naam werd geschonken door de eigenaars van het dan niet meer bestaande etablissement.

Uitbreiding van Voorhout met het plan Beukenrode maakte dat begin 1978 werd besloten tot de aanleg van baan 6 en 7, waarnaast ook nog een oefenkooi kwam. Gravel was weer de baansoort, want de matecobanen waren bij de meeste leden niet erg populair. Toen die in 1987 aan vervanging toe waren, kozen de leden voor kunstgras, omdat je daar ook in de winter op kunt spelen. Nog weer later werden baan 4 en 5 French Court, een soort gravelbaan waarop je ook ‘s winters kunt spelen.

Na enkele mislukte pogingen wegens verzet van leden en ook omwonenden kreeg SVV in 1989 een lichtinstallatie, zij het dan nog alleen bij de banen 1, 2 en 3. Twee jaar later kwam er een 8e baan bij en verhuisde de oefenkooi naar de plek tussen baan 1 en het parkeerterrein. Begin 1993 is het huidige clubhuis in gebruik genomen. En na enkele juridische schermutselingen zijn sinds 2002 alle banen voorzien van verlichting.

Het aantal inwoners van Voorhout blijft maar groeien en daarmee de interesse om lid te worden van een tennisclub. SVV behoort met ongeveer 750 leden volgens de KNLTB-normen al tot de grotere verenigingen, maar zal de komende jaren nog verder groeien, wat in elk geval opnieuw uitbreiding van het aantal banen noodzakelijk maakt.

Karakter
SVV is altijd in de eerste plaats een gezelligheidsvereniging geweest. Het merendeel van de georganiseerde wedstrijden en toernooien (rackettrekken, handicap,-, pinkster-, poule-, kind/ouder-toernooi, laddercompetitie) draagt dan ook dat karakter. Het competitie-element komt, ook voor veel teams die aan de bondscompetities meedoen, op de tweede plaats. Mede is er daarom de afspraak dat ook tijdens de zeven competitieweekeinden in april en mei er altijd banen vrij blijven voor recreanten.

Toch zijn er incidenteel ook wel ambitieuze tennissers geweest die de vereniging op een behoorlijk niveau hebben vertegenwoordigd. Het topjaar in de historie van SVV is 1979: het eerste zondagteam (gemengd) wordt kampioen en promoveert naar de 2e klasse. Het tweede speelt dan 3e, en het derde speelt 4e klasse. Halverwege de jaren tachtig wordt het eerste herenteam op een haar na kampioen in de landelijke overgangsklasse, op dat moment de op één na hoogste afdeling.

Gezien het verenigingskarakter was er lange tijd geen behoefte aan het houden van een open toernooi. Na veel verzet te hebben overwonnen organiseerde een groep jonge senioren in 1977 toch SVV’s eerste Open, dat meteen op een ander gebied voor een revolutie zorgde: de eerste biertap. Vele jaren kenmerkte dit toernooi zich binnen het district door, hoe kan het anders, buitengewone gezelligheid.

De laatste jaren is mede onder invloed van een wat prestatiever gericht jeugdbeleid het verenigingskarakter veranderd. Het bestuur typeert SVV nu als een familievereniging, waar ook mogelijkheden zijn voor sterke (jeugd)spelers om zich te ontplooien. Dat vertaalt zich onder meer in een duidelijke toename van het aantal competitieteams op zondag en opvallende resultaten van jeugdspelers op externe toernooien.

Binnen de vereniging zijn meer dan 100 vrijwilligers actief, op allerlei gebieden. Volgens de KNLTB is dat in deze tijd een unicum. Menige tennisclub worstelt met een sterke terugloop in het aantal mensen dat buiten de directe sportbeoefening actief wil zijn en verliest daarmee veel aan dynamiek. SVV mag trots zijn op dit gegeven, en het past ons om de vrijwilligers te laten merken dat hun inspanningen worden gewaardeerd.


Belangrijke jaartallen
1953 oprichting Sport Vereniging Voorhout; aanleg 2 banen bij café De Bonte Koe
1965 verhuizing naar sportpark; aanleg 3 banen, overname clubhuis
1969 aanleg matecobanen 4 en 5
1971 bouw van nieuw clubhuis
1973 verschijnen de eerste Bonte Koerier
1977 organiseren eerste Open Toernooi
1979 aanleg baan 6 en 7
1988 instellen afhangsysteem; banen 4 en 5 worden kunstgras
1989 aanleg lichtinstallatie baan 1, 2 en 3
1991 aanleg baan 8
1993 opening nieuw clubhuis
1999 banen 4 en 5 worden French Court
2002 ingebruikname lichtinstallatie banen 4 t/m 8

2018 vervanging baan 4&5 naar Match Clay
2019 vervanging baan 1,2,3 naar Match Clay