Tarieven

Contributie  2021

Junioren  
Tot en met 12 jaar € 50,00
Tot en met 16 jaar € 70,00
Jonge senioren  
Van 17 t/m 19 jaar € 130,-
Senioren  
Vanaf 20 jaar  
Jaarlidmaatschap van januari t/m december € 190,-
80+ ers € 42,50,-
Winterlidmaatschap  
Oktober t/m maart € 105,-
Zomer challenge  
Juni t/m september € 60,-

Let op: het is niet mogelijk om het winterlidmaatschap te combineren met de zomer challenge.

Contributie dient u te voldoen op rekeningnr. NL98 RABO 0366 0013 10. t.n.v. SVV.

Uw KNLTB-pas wordt uitgereikt nadat de penningmeester de contributie heeft ontvangen. LET OP KNLTB passen zijn tegenwoordig 2 jaar geldig. Dus gooi de pas van vorig jaar niet weg.  

Bij verlies van uw KNLTB-pas kan een nieuwe pas worden aangevraagd bij de ledenadministratie (ledenadministratie@svvoorhout.nl). De kosten bedragen € 7,50.