Stukken Algemene Leden Vergadering en Buitengewone Algemene Leden Vergadering 2023

Op woensdag 15 maart 2023 heeft onze jaarlijkse algemene Leden vergadering (ALV) plaatsgevonden. Daaropvolgend op dinsdag 13 juni de buitengewone algemene leden vergadering (BALV)
In de bijlagen vind je de notulen en de overige voorbereidende stukken van deze vergaderingen. 

Met sportieve groet,
Bestuur SVV

 

Downloads: