Stukken algemene ledenvergadering en buitengewone algemende ledenvergadering 2023

Op woensdag 15 maart 2023 heeft onze jaarlijkse algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden. Daaropvolgend op dinsdag 13 juni de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV)
In de bijlagen vind je de notulen en de overige voorbereidende stukken van deze vergaderingen. Voor de BALV betreft dit de agenda, offerte vernieuwen banen en de Powerpoint presentatie.

Met sportieve groet,
Bestuur SVV

 

Downloads: