ALV juli 2020

Je wordt van harte uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering van SVV op:
DONDERDAG 23 JULI 2020 OM 20:00 UUR IN HET CLUBHUIS VAN SVV

De agenda vind je in de bijlage. De financiële stukken staan een week van te voren op de website van SVV.

Vacatures
Er komen een aantal vacatures vrij waarvoor kandidaten zich tot donderdag 23 juli 20.00 uur kunnen melden bij het bestuur. Zijn er meerdere kandidaten dan zal er door de aanwezigen gestemd worden. Het betreft de onderstaande vacatures.

Voorzitter (kandidaat: Paul Mens)

Penningmeester (kandidaat: John Berg)

Jeugd commissaris (kandidaat: Maaike Noort)

Senioren commissaris

Baan reserveringen
Het is inmiddels niet meer verplicht om een baan te reserveren voordat je naar het park komt. Graag horen we jouw mening of je gebruik wilt blijven maken van de online reservering mogelijkheden, of dat je terug wilt naar het oude waar je afhangt bij aankomst. Geef je mening via deze link.

Indien het vereiste aantal leden, conform artikel 16 lid 3 van de statuten, niet aanwezig is tijdens de geplande ALV, wordt in overeenstemming met genoemd artikel een tweede vergadering uitgeschreven om 20:05 uur op dezelfde dag en plaats en met dezelfde agenda.

We nodigen je tevens uit om na afloop van de vergadering gezamenlijk na te praten onder het genot van een drankje.

Met vriendelijke groet, 

Bestuur van SVV

Downloads:

Clubnieuws Overzicht